لطفا پس از تکمیل فرم استخدام، آن را به شماره ۳۶۶۷۴۹۶۹-۰۵۱ فکس نموده و یا به آدرس info@imenishargh.com ایمیل فرمایید.

لینک دانلود فرم استخدام