برج الف

برج الف

آدرس : تهران، ولنجک نبش میدان الف ، پروژه تجاری اداری الف نما : شیشه دوجداره لمینت ، شیشه 8...
برج مسکونی آرام

برج مسکونی آرام

آدرس: تهران، ولنجک نما : 550 متر مربع شیشه سه جداره 6 میلیمتر Bronze –...
برج باران

برج باران 2

آدرس : مشهد، بلوار هفت تیر نما : شیشه دو جداره Planible Grey...
برج آرمیتاژ

برج آرمیتاژ

آدرس : مشهد، هاشمیه 10 نمای ورودی : شیشه اسپایدر لمینت نمای برج : شیشه دوجداره خم برنز و Low...
برج رز آرمیتاژ

برج رز آرمیتاژ

آدرس : مشهد، بلوار صارمی نمای برج : شیشه دوجداره برنز...
برج سجاد

برج سجاد

آدرس : مشهد، بلوار سجاد هرم : شیشه اسپایدر آبی Light خارجی لمینت نما : دوجداره خم شیشه آبی...
برج آلتون

برج آلتون

آدرس : مشهد، خیابان دانشگاه نما: Frameless ، شیشه 10 میلیمتر برنز نمای آسانسور: اسپایدر شیشه...
برج سامان

برج سامان

آدرس : مشهد، بلوار آزادی نما : شیشه دو جداره برنز خارجی بخش تجاری : شیشه لمینت...
برج سایه

برج سایه

آدرس : مشهد، بلوار آزادی نما : شیشه دو جداره رفلکس آبی کلاسیک بلژیک تجاری : شیشه 10 میلیمتر...