ساختمان مرکزی موسسه میزان

ساختمان مرکزی موسسه میزان

آدرس : مشهد، میدان جانباز نما : شیشه دو جداره خاکستری خارجی و Low-E تجاری همکف : شیشه اسپایدر...
ساختمان دادگستری

ساختمان دادگستری

آدرس: مشهد ، بلوار جانباز، خیابان ساجدی نما : شیشه دو جداره 6 میلیمتر...
ساختمان برق منطقه ای

ساختمان برق منطقه ای

آدرس : مشهد، انتهای بلوار وکیل آباد نما : شیشه دو جداره آبی کلاسیک ...
ساختمان آب منطقه ای

ساختمان آب منطقه ای

آدرس : مشهد، بلوار فلسطین نمای ورودی : شیشه اسپایدر 10 میلیمتر نما : شیشه دو...