این نوع شیشه ها دارای نقاط نورانی می باشد که بدون دریل کاری در داخل شیشه بوجود آمده است . بعلت زیبایی بسیار زیاد ، استفاده از این نوع شیشه ها در نماهای خارجی و دکوراسیون داخل ساختمانها و مکانهای عمومی زیبایی خاصی به این اماکن خواهد بخشید .
 

_mal1885new600.jpg    image_122068_print.jpg

Tehran-,-Niavaran-akhavan-h.jpg    EL1.jpg

Polymagic_Glass--_LED_Glass.jpg    untitled2.jpg

©Shisheh Imeni Co. All Rights Reserved