این نوع شیشه دو لایه بوده و به دلیل داشتن یک لایه مخصوص در میان دو لایه شیشه علاوه بر اینکه عایق اشعه UV می باشد . با قطع و وصل شدن جریان برق متصل به شیشه به صورت مات و شفاف در آمده و محصول مناسبی جهت جداسازی فضای داخلی بصورت موقت می باشد .

mat01.jpg   mat02.jpg

mat03.jpg   mat04.jpg

mat05.jpg   mat06.jpg

mat07.jpg

mat08.jpg

©Shisheh Imeni Co. All Rights Reserved