افتخارات

واحد نمونه صنعت و معدن و تجارت در سال 1392

واحد برتر استاندارد استان خراسان در سال 1385

اولین دارنده استاندارد ملی شیشه سکوریت 10 میل ساختمانی در ایران

اولین دارنده پروانه کاربرد علامت استاندارد جهت تولید شیشه وسایل گرمایی

اولین تولید کننده شیشه ضد گلوله و ضد سرقت در شرق کشور

اولین تولید کننده شیشه سکوریت تخت و خم با استفاده از کوره هوریزانتال با ابعاد 4100 * 2400 میلیمتر در شرق کشور

 

تعداد مشاهده: 3850

©Shisheh Imeni Co. All Rights Reserved