شیشه های آنتي رفلکس

این نوع شیشه ها درصد بالایی از نور را از خود عبور داده و میزان انعکاس و بازتاب نور در آنها 8 برابر کمتر از شیشه های فلوت معمولی می باشد و به همین دلیل تصویر اشیاء رو به رو در آنها منعکس نمی شود و محصولات بسیار مناسبی جهت ویترین ها می باشند .
شیشه ایمنی شرق قابلیت ارائه شیشه های آنتی رفلکس به مشتریان را دارد .

 

تعداد مشاهده: 4439

©Shisheh Imeni Co. All Rights Reserved