شیشه دوجداره کرکره دار

این نوع شیشه ها با قرار گیری انواع کرکره ها در داخل شیشه های دوجداره و مابین جدار شیشه ای آن تولید می شود . باز و بسته و تاریک و روشن کرکره ها به صورت دستی و هم از طریق کنترل از راه دور صورت می گیرد . استفاده از این نوع شیشه ها در نمای ساختمان نقش مهمی در زیبایی نما و کنترل اختیاری نور و حرارت دارد . شیشه ایمنی شرق توانایی ارائه این محصولات تولید کشورهای اسپانیا ، ترکیه ، چین و تایلند را دارد .


2jedareh-02.jpg2jedareh-01.jpg

2jedareh-03.jpg2jedareh-04.jpg

تعداد مشاهده: 3142

©Shisheh Imeni Co. All Rights Reserved