شیشه لمینت ضد صدا

امروزه آلودگی صوتی یکی از مسائل مهم در شهرهای بزرگ و پر جمعیت می باشد که کاهش آن در فضاهای داخلی از جمله منازل ، بیمارستانها و . . . به یکی از مسائل مهم در صنعت معماری مبدل شده است . واحد اندازه گیری شدت صوت دسی بل می باشد . شدت صوت در محیط های مختلف متفاوت می باشد که میزان تقریبی منابع مختلف صوتی در جدول ذیل قید شده است .

صدا و منابع تولید کننده آن مقادیر بر حسب دسی بل
صدای ناشی از شلیک گلوله از تپانچه 160-150
بیشترین صوت در خیابان 90-80
حداکثر صدای موزیک 80
جاروبرقی 60
صحبت کردن 50
صدای عمومی در خانه 40
صدای عمومی در پارک 30
صدای دم و بازدم 10
سکوت – آستانه شنوایی 10-0

در شهرهای بزرگ میزان شدت صوت حدود 65 تا 75 دسی بل می باشد و این در حالی است که برای مراکزی که نیاز به آرامش دارند مانند بیمارستانها حدود 38 دسی بل می باشد . میزان ایزولاسیون شیشه در مقابل صوت STC (Sound Transmission Class ) نام دارد و برحسب دسی بل بیان می شود هر چه میزان این کمیت برای شیشه ها بیشتر باشد میزان عایق بودن آن در برابر نفوذ آلودگی صوتی بیشتر است .
شیشه های لمینت بعلت وجود PVB و خاصیت Damping آن عایق های بسیار مناسبی جهت آلودگی صوتی می باشند همچنین بهترین میزان ایزولاسیون در برابر صوت زمانی ایجاد می شود که از شیشه های لمینت به صورت دوجداره استفاده شود .

 

تعداد مشاهده: 2782

©Shisheh Imeni Co. All Rights Reserved