شیشه های لمینت ساختمانی

با فرض شکسته شدن یک شیشه وتبدیل آن به قطعات بزرگ بسیار تیز وخطرناک که می تواند باعث خسارتهای جانی جبران نلپذیری در برج ها واماکن مسکونی ،تجاری و... گردد استفاده از شیشه های لمینت بدلیل جلوگیری از ریزش قطعات شکسته شده امری مهم وقابل توجه است. شیشه های لمینت متشکل از دو ویا چند لایه شیشه ساده ویا سکوریت می باشد که طی فرایند تولید به وسیله یک یا چند لایه pvbبه یکدیگر چسبانده شده اند .از مزایای شیشه های لمینت می توان به مقاومت بسیار بالای آن در برابر آتش سوزی ، ضربه وفشار اشاره کرد.

 

 

 

تعداد مشاهده: 2928

©Shisheh Imeni Co. All Rights Reserved