استخدامی ها

لطفا پس از تکمیل فرم استخدام، آن را به شماره 36674969-051 فکس نموده و یا به آدرس info@imenishargh.com ایمیل فرمایید.

لینک دانلود فرم استخدام

 

 

تعداد مشاهده: 4578

©Shisheh Imeni Co. All Rights Reserved