شرکت سیکا

شرکت سیکا

درباره شرکت سیکا

مواد شیمیایی ساختمانی

کاسپر وینکلر تجارت خود را در سال ۱۹۱۰ بنیان گذاشت. اولین اختراع او عامل حفاظت و تمیز کردن گرانیت (Conservado ، Purigo) و یک عامل ضد آب کننده ملات به نام Sika بود. در سال ۱۹۱۱، شرکت کاسپار وینکلر و شرکا ثبت تجاری شد. او همراه با یک شیمیدان به عنوان تنها شریک خود، سعی در بازاریابی برای مواد شیمیایی تولیدی شرکت داشت. برای چند سال اول، کار بسیار دشوار بود. وینکلر در وضعیت قرمز قرار داشت، مخصوصا در دوران جنگ جهانی اول.
تا سال ۱۹۱۷ اتفاق خاصی نیفتاد و وضعیت به همان صورت باقی مانده بود.

دستیابی به گوتهارد (Gotthard ):

پیشرفت او در سال ۱۹۱۸ اتفاق افتاد، زمانی که راه آهن فدرال سوئیس با استفاده از سیکا به آزمایش های موفقی دست یافت تا تونل های بخش Gotthard را ضد آب کند. این امر جهت استفاده از قطارهای الکتریکی ضروری بود. راه آهن ملی سوئیس در طول سال های بعد ۶۷ تونل را با سیکا ضد آب نمود.

توسعه:

پس از این موفقیت، شرکت کاسپار وینکلر و شرکا، مواد شیمیایی ساختمانی خود را در خارج از کشور آزمایش کرد. با این حال، فراتر رفتن از صادرات متداول، کار ساده ای نبود. اولین تلاش برای اخذ مجوزهای فروش در سراسر جهان، شکست خورد اما تلاش دوم موفق شد؛ در سال ۱۹۲۱ یک شرکت تابعه با تاسیسات کوچک و محدود در جنوب آلمان تاسیس شد.
اما ظرفیت مدیریتی و ارتباطات برای گسترش و توسعه ویژه، کافی نبود. این کار با استخدام مدیر عملیات خارجی، که طی سال های ۱۹۲۶ و ۱۹۲۸ صورت گرفت، شرکت های تابعه خود را در انگلیس، ایتالیا و فرانسه تاسیس کرد، و در چرخه تولید و تجارت وارد شدند. بدلیل قراردادهای زیرکانه مدیر بین الملل، تداوم حضور ایشان در سیستم امری اجتناب ناپذیر گردید. در سال ۱۹۲۸، داماد وینکلر، فریتز شنکر، عضو هیئت مدیره شرکت شد.
حضور در اروپا، آمریکای جنوبی و آسیا:
او به پدر زنش اطمینان داد قراردادهایی که مدیر بین الملل انجام داده بود چندان سودآور نبوده است. طرفین به مدت سه سال تا سال ۱۹۳۲ درگیر پرونده قضایی بودند و نهایتا” مدیربین الملل، مالکیت شرکت های تابعه آلمانی و ایتالیایی و همچنین حقوق علامت تجاری در تعدادی از کشورهای اروپایی دیگر را از آن خویش نمود.
درست است که بازار اروپا از آن زمان به اشتراک گذاشته شده است، اما شنکر صرفا به دنبال توسعه جهانی بوده است. در سال ۱۹۳۵، Sika در اروپا، آمریکای جنوبی و آسیا حضور داشت.
برگرفته شده از سایت رسمی شرکت سیکا  www.sika.com