• Low E

شیشه دوجداره کاهش دهنده مصرف انرژی- Low E

با توجه به رشد فزاینده هزینه های انرژی استفاده از شیشه های دو جداره با کارایی هر چه بیشتر در زمینه صرفه جویی و کاهش مصرف انرژی یک راه کار هوشمندانه و یک سرمایه گذاری زیرکانه در کاهش هزینه های انرژی محسوب می گردد.
امروزه به منظور جلوگیری از اتلاف و کاهش مصرف انرژی استفاده از نسل جدید شیشه های دو جداره با استفاده از یک یا دو لایه شیشه های مخصوص کاهش مصرف انرژی بسیار رایج گردیده است.

شیشه های کاهش دهنده مصرف انرژی با استفاده از یک فرآیند شیمیایی در زمان تولید جام های شیشه و اعمال یک پوشش اکسید فلزی بر روی یک سطح از شیشه، تولید می شود. این نوع شیشه ها انواع مختلفی داشته و بر اساس مناطق آب و هوایی استفاده از هر یک از انواع مختلف آن توصیه می گردد.

شیشه های LOW-E

این نوع شیشه اکثرا در مناطق سردسیر در ساختار شیشه های دو جداره مورد استفاده قرار گرفته و نقش بسزایی در جلوگیری از خروج حرارت داخلی ساختمان ایفا می نماید و بدلیل نداشتن رنگ امکان استفاده هر چه بیشتر انرژی حاصل از تابش خورشید را فراهم می نماید.

LOW-E

شیشه دو و چند جداره ساختمان

شیشه های دوجداره

شیشه های دو یا چند جداره با اتصال دو یا چند لایه شیشه که توسط اسپیسر آلومینیومی با فاصله از یکدیگر قرار گرفته و در فضای بین آنها هوا یا گاز مخصوص تزریق می شود.

شیشه دو جداره لمینت ساختمانی

بکارگیری شیشه های لمینت علاوه بر بالا بردن سطح امنیت و مقاومت باعث تاثیر بسزایی در کاهندگی مصرف انرژی و انتقال صوت می گردد.

شیشه دوجداره کاهش دهنده مصرف انرژی-Sunergy

قطعا یکی از موثرترین و کارآمدترین راه حل ها، استفاده از نسل جدید شیشه، تحت عنوان شیشه های کاهش دهنده مصرف انرژی می باشد.

شیشه دوجداره کرکره دار

این نوع شیشه ها با قرار گیری انواع کرکره ها در داخل شیشه های دوجداره و مابین جدار شیشه ای آن تولید می شود. نقش مهمی در زیبایی نما و کنترل اختیاری نور و حرارت دارد.