ایمنی را انتخاب کنید …

شیشه های سکوریت ساختمانی
شیشه های سکوریت :

شیشه سکوریت با اعمال شوک حرارتی بر شیشه معمولی تولید می شود. این شوک، باعث افزایش استحکام حرارتی و مکانیکی شیشه می گردد. این نوع شیشه ها در مقایسه با شیشه های معمولی با مشخصات یکسان در مقابل بارهای مکانیکی، ضربه و تنش های حرارتی تا چندین برابر مقاومتر میباشند.

انواع شیشه سکوریت
شیشه های دو جداره ساختمانی
شیشه های دو جداره :

شیشه های چند جداره با اتصال دو لایه شیشه توسط اسپیسر آلومینیومی با فاصله از یکدیگر قرار گرفته و در فضای بین آنها هوا یا گاز مخصوص تزریق می شود. با توجه به رشد فزاینده هزینه های انرژی استفاده از شیشه های دو جداره یک راهکار هوشمندانه در کاهش هزینه های انرژی محسوب میگردد.

انواع شیشه دو و چندجداره 
شیشه های لمینت
شیشه لمینت :

با فرض شکسته شدن یک شیشه و تبدیل آن به قطعات بزرگ بسیار تیز وخطرناک که می تواند باعث خسارت های جانی جبران ناپذیری در برج ها و اماکن مسکونی، تجاری و اداری گردد استفاده از شیشه های لمینت بدلیل جلوگیری از ریزش قطعات شکسته شده امری مهم و قابل توجه است.

انواع شیشه لمینت
trosifol
fenzi
profilglass
sika
agc