ایستگاه مترو شهر آفتاب

مترو شهر آفتاب

آدرس: تهران، شهر آفتاب نما: 345 متر مربع  شیشه  لمینت، دو لایه 8 میلیمتر فلوت سکوریت ...
پروژه آسمان

پروژه آسمان

آدرس : مشهد، میدان 17 شهریور نما : Frameless شیشه لمینت Sunergy Clear تجاری : شیشه 10 میلیمتر...
پروژه آبشار

پروژه آبشار

آدرس : مشهد، بلوار معلم نما : شیشه دو جداره لمینت...
پروژه مجد

پروژه مجد

آدرس : مشهد، خیابان قرنی نما : شیشه سکوریت دو جداره...