شیشه های پلنی بل جی (PLANIBEL G) یا LOW E

این نوع شیشه ها به طور مشخص عایق امواج با طول موج بلند یا امواج مادون قرمز بوده و در جلوگیری از اتلاف انرژی حرارتی داخل ساختمانها بسیار موثر می باشند. ایجاد یک نوع پوشش از جنس اکسید فلزی بر روی یک طرف شیشه باعث می شود که این شیشه ها تا حدود زیادی از عبور امواج مادون قرمز و انرژی حرارتی جلوگیری نموده و آن را به داخل ساختمان منعکس نمایند. این خاصیت علاوه بر اینکه مانع از خروج انرژی گرمایی می شود در تابستان از انتقال حرارت محیط خارج به داخل که در اثر اختلاف دمای بین دو محیط صورت می گیرد جلوگیری می نماید . به همین دلیل استفاده از این شیشه ها نقش بسزایی در صرفه جویی در مصرف انرژی دارند. اگر چه که شیشه های پلنی بل جی و LOW E دارای خاصیت یکسانی می باشند اما شیشه های پلنی بل جی در این زمینه از کیفیت و قابلیت های بیشتری برخوردارند. از لحاظ فرایند های تولید انجام این فرایند ها از قبیل سکوریت کردن ،دوجداره نمودن و لمینت کردن بر روی شیشه های پلنی بل جی ساده تر صورت گرفته و سطح پوشش دار این شیشه ها در طی انجام فرایندهای مذکور به هیچ عنوان آسیبی ندیده و خاصیت شیشه کاملا حفظ می شود.

تعداد مشاهده: 1498

©Shisheh Imeni Co. All Rights Reserved